عهد عتیق

گزینه هایی که علامت غیر فعال دارند بزودی فعال خواهند شد 

پیدایش
خروج
لاویان
اعداد
تثنیه
یوشع
داوران
روت
اول سموئیل
دوم سموئیل
اول پادشاهان
دوم پادشاهان
اول تواریخ
دوم تواریخ
عزرا
نحمیا
استر
ایّوب
مزامیر
امثال
جامعه
غزل غزلها
اشعیا
ارمیا
سوگنامه ارمیا
حزقیال
دانیال
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکا
ناحوم
حبقوق
صَفَنیا
حَجّای
زکریا
ملاکی

شهادات خود را با ما در میان بگذارید

در انتشار کار عظیم خدا با ما شریک باشید

ما آماده شنیدن پیشنهادات و نظرات شما هستیم

تمامی اطلاعات ارسالی و مشخصات شما به هیج وجه در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت
تعالیم و برنامه ها را از این صفحات در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید