برنامه‌های "تمام‌کتاب"

آموزش آیه به آیه‌ٔ کتاب مقدس بصورت تصویری شامل ۱۴۰۰ برنامه با بهترین معلمین کلام خدا 

کتاب‌های عهدعتیق
کتاب‌های عهدجدید
story bible22
پیشگفتار

شهادات خود را با مادر میان بگذارید

در انتشار کار عظیم خدا با ما شریک باشید

ما آماده شنیدن پیشنهادات و نظرات شما هستیم

تمامی اطلاعات ارسالی و مشخصات شما به هیج وجه در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت
تعالیم و برنامه ها را از این صفحات در شبکه ها اجتماعی دنبال کنید